PROJEKT

Samarbeta för ökad digital mognad i företag i landsbygd

Blueprint digitalisering Västra Sörmland

Hösten 2023 ansökte +Katrineholm om medel från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket för att gemensamt med andra företagsfrämjare på platsen öka den digitala mognaden för att bättre kunna stötta mikro- och småföretag på landsbygden. Ansökan blev godkänd och i början av 2024 drog +Katrineholms första EU-projekt i gång.

Projeket pågår under hela 2024.

På gång

Utbildning för företagsfrämjare

Just nu får projektdeltagarna öka sina kunskaper om digitaliseringens möjligheter via Berghs School of Communication.

Insamling av behov

För att projektet ska vara relevant för just vårt område så önskar vi få veta mer om vad ni företagen inom projektmålgruppen ser för utmaningar, behov och vad ni har för önskemål framåt. Genom att svara på enkäten bidrar du till projektet, Västra Sörmland utveckling och du har också möjlighet att ta del av projektets insatser.

Jag vill bidra – ta mig till enkäten

Projektdeltagare

 • +Katrineholm
 • Katrineholms kommun
 • Flens kommun
 • Vingåkers kommun
 • Almi
 • Nyföretagarcentrum Västra Sörmland 

Från vänster: Anna Vikström, Almi, Patrik Holm, Nyföretagarcentrum, Frida Vidén, Flens kommun, Susanna Oom Samuelsson, Vingåkers kommun, Zana Zgog och Magnus Runesson, Katrineholms kommun, Jakob Jansson och Camilla Lindgren, +Katrineholm. 

Syfte och mål

Syftet med projektet är kommunerna i Västra Sörmland, Almi, Nyföretagarcentrum samt +Katrineholm tillsammans ska öka sin digitala kompetens för att bättre kunna stötta företag och skapa innovation och tillväxt.

 

Det övergripande målet med projektet är att öka kunskapen om digitaliserings möjligheter gällande affärsutveckling och tillväxt för företag i landsbygden i Västra Sörmland samt att få fram ett fungerade arbetssätt för innovation och utveckling.

 

 • Deltagarna har ökat sin digitala mognad och fått ny kunskap om hur digitalisering kan hjälpa företagen med sina utmaningar.
 • Deltagarna har fått insyn i besöksnäringens och den gröna näringens behov och utmaningar.
 • Deltagarna kan identifiera smarta sätt att samarbeta med varandra på.
 • Medverkande företag har fått inspiration, kunskap och möjlighet att testa digitala lösningar för ökad tillväxt.
 • Kunskap och slutsatser från projektet sprids till fler än de medverkande företagen i Västra Sörmland.

Kontakt

Camilla Lindgren
070 141 69 01
camilla.lindgren@pluskatrineholm.se 

EU-logo-jordbruksfonden-farg