PROJEKT

Samarbeta för ökad digital mognad i företag i landsbygd

Blueprint digitalisering Västra Sörmland

Hösten 2023 ansökte +Katrineholm om medel från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket för att gemensamt med andra företagsfrämjare på platsen öka den digitala mognaden för att bättre kunna stötta mikro- och småföretag på landsbygden. Ansökan blev godkänd och i början av 2024 drar +Katrineholms första EU-projekt i gång.Ansökan en utav flera satsningar på att utveckla det lokala näringslivet i Västra Sörmland. Under förra året anställdes en affärsutvecklare på näringslivs- och destinationsbolaget. Ansökan är den första som bolaget gjort och i början på året fick +Katrineholms det formella beslutet att projektet är utvalt.


Projeket kommer att pågå under hela 2024.

Projektdeltagare

  • Katrineholms kommun
  • Flens kommun
  • Vingåkers kommun
  • Almi
  • Nyföretagarcentrum Västra Sörmland 

Mål

Det övergripande målet med projektet är att öka kunskapen om digitaliserings möjligheter gällande affärsutveckling och tillväxt för företag i landsbygden i Västra Sörmland samt att få fram ett fungerade arbetssätt för innovation och utveckling.

 

  • Deltagarna har ökat sin digitala mognad och fått ny kunskap om hur digitalisering kan hjälpa företagen med sina utmaningar.
  • Deltagarna har fått insyn i besöksnäringens och den gröna näringens behov och utmaningar
  • Deltagarna kan identifiera smarta sätt att samarbeta med varandra på.
  • Medverkande företag har fått inspiration, kunskap och möjlighet att testa digitala lösningar för ökad tillväxt
  • Kunskap och slutsatser från projektet sprids till fler än de medverkande företagen i Västra Sörmland
EU-logo-jordbruksfonden-farg